Impactul Solera în societate

2 aug. 2022

Impactul Solera în societate

Firmele și organizațiile sunt tot mai conștiente de necesitatea adaptării la ultimele progrese ale societății, dar și de importanța adoptării unui comportament responsabil din punct de vedere social și cu mediul înconjurător.

În cazul Solera, acest aspect a fost evidențiat în cadrul unuia dintre cele mai recente audituri ale companiei. Aceasta trebuia să treacă de audit pentru a-și continua activitățile comerciale cu un client nou, și a surprins prin faptul că, deși nu implementa niciun tip de sistem de control al CSR la nivelul firmei, Solera a primit 98% la finalul auditului, grație activităților realizate de la crearea sa.

Discutăm cu Antonio Moya, directorul Departamentului Tehnic și de Calitate, și cu Andrés Mondejar, tehnician al Departamentului de Calitate și Mediu Înconjurător, cu privire la ultimele acțiuni de CSR ale Solera.

 

Care este misiunea Solera în vederea ralierii la obiectivele de Răspundere socială corporativă (CSR)? Care sunt valorile sale corporative?

Misiunea Solera este furnizarea de material electric de joasă tensiune la nivel național și internațional, obținând rentabilitatea necesară pentru a se dezvolta sustenabil, cu un impact asupra mediului cât mai redus posibil și orientându-se spre îndeplinirea standardelor clienților, furnizorilor, administrației, angajaților noștri, dar și societății, în general.

Valorile noastre corporative sunt:

Respectarea mediului înconjurător, spiritul de echipă, solidaritatea, creativitatea, inovarea, angajamentul, viziunea asupra viitorului, transparența, generozitatea, onestitatea, răspunderea socială, creșterea continuă, sustenabilitatea, dezvoltarea, etica, coerența, echilibrul, comunicarea și eficiența.

 

Cine sunt responsabilii cu implementarea măsurilor de CSR în firmă?

La Solera am angajat o persoană care ocupă postul de responsabil Resurse Umane, iar ea este cea care implementează și dezvoltă sistemul CSR în firmă. În același timp, se va integra în sistemul nostru de gestiune integrată.

 

Ce intenționează Solera în vederea implementării acestor măsuri?

Ni s-a părut mereu ciudat să trebuiască să urmăm anumite proceduri pentru a atesta că ne îngrijim de persoane, că instalațiile noastre sunt în stare bună... lucruri pe care, la Solera, le considerăm intrinseci organizației.

De aceea, la Solera încercăm să devenim o firmă mai bună, totodată aderând la misiunea noastră și îndeplinindu-ne angajamentele, și, simultan, încercând să devenim mai rentabili.

 

Ce îmbunătățiri ați implementat, în materie de CSR, în ultima vreme? 

  • Pentru a cunoaște neliniștile angajaților noștri în această privință, am realizat o anchetă personală.
  • Dezvoltarea unui plan de echitate în privința oportunităților femeilor și bărbaților (crearea unui comitet de echitate).
  • Implementarea măsurilor necesare pentru a adopta un sistem complet de CSR în firmă (un nou responsabil de Resurse Umane).
  • Se fac formări în cadrul managementului la nivel mediu, pentru inteligența emoțională.
  • Am pus în mișcare o acțiune care îmbunătățește calitatea mediului prin reducerea utilizării plasticului în activitățile cotidiene și domestice ale firmei.
  • Am demarat instalarea unui sistem fotovoltaic pe acoperișul firmei, cu obiectivul creșterii consumului de energii reutilizabile.

Ce credeți că veți dobândi prin implementarea acestui sistem de CSR?

Odată cu adoptarea sistemului de CSR la nivelul firmei, se vor crea indicatori care vor putea ameliora productivitatea și alți parametri în relație cu creșterea CSR.

 

Care sunt următoarele obiective pe care și le asumă SOLERA în termeni de CSR?

Implementarea completă a sistemului CSR în firmă, cu scopul final de certificare de către Aenor sau altă entitate similară.

 

Dezvoltă SOLERA vreo tendință care produce schimbare în industrie?

În Spania, suntem una dintre primele organizații care implementează procesul de fabricare și de dublă injectare a materialelor plastice. Tehnic, considerăm că acest proces este foarte important, pentru că permite crearea produselor care măresc eficiența energetică și, în final, optimizează consumul de energie și de resurse.

 

După ce regulament vă conduceți activitățile? 

  • După Convenția colectivă de muncă privind sectorului industriilor transformatoare de plastic din provincia Valencia, pentru anii 2019, 2020 și 2021.
  • Directivele europene cu privire la materialele electrice din punct de vedere al siguranței industriale, al mediului înconjurător și al prevenirii riscurilor de muncă.
  • Regulamentul electrotehnic privind joasa tensiune și normele de produs.

Există firme care nu sunt afectate de sau nu au niciun interes în CSR. Cum ați spune că se remarcă Solera? Dezvoltă vreo activitate de CSR care o diferențiază de concurență?

Solera încearcă să afle care sunt necesitățile părților interesate (clienți, furnizori, angajați, administrație, societate, etc.) și să le satisfacă în măsura posibilului.

În unele cazuri, pentru a ne putea prezenta oferta unor clienți, este necesar să trecem de audituri RSC cu punctaje ridicate, iar firmele care nu reușesc se limitează și se regăsesc într-o poziție dezavantajată față de concurenți.

 

În încheiere, cum ați descrie angajamentul față de RSC la SOLERA?

De câțiva ani organizăm o anchetă personală, pentru a cunoaște neliniștile fiecărui angajat cu privire la aspecte importante, cum ar fi relația cu responsabilii fiecărui departament, pregătirea și dezvoltarea, comunicarea, libertatea de asociere, satisfacția, motivația, discriminarea, hărțuirea, abuzul, securitatea și sănătatea, etc.

După ce analizăm toate datele obținute în urma anchetelor, vor avea loc întruniri între angajați și responsabili, pentru clarificarea problemelor, incidentelor, neliniștilor, etc. În egală măsură, și grație implementării sistemului de ameliorare continuă Lean Manufacturing și Lean Management, s-a îmbunătățit comunicarea între angajați și reprezentanții diverselor niveluri din companie, dar s-au implementat și instrumente software precum reuniunile TOP, prin care se poate obține un feedback între angajați și responsabili cu privire la sugestiile, neliniștile, solicitările și problemele acestora.

Considerăm că personalul Solera se simte integrat în firmă, în activitățile cotidiene, că se implică în deciziile care se iau la nivelul departamentelor sau secțiunilor, etc., și ne luăm toate angajamentele pentru a ne dezvolta mai departe ca firmă.

 

Antonio Moya și Andrés Mondejar