Politica de protecție a datelor personale

Politica de protecție a datelor personale

Prezenta politică face parte integrantă din mențiunile legale de pe pagina web PORTALÁMPARAS Y ACCESORIOS SOLERA, S.A. (www.psolera.comwww.solera.es ), denumită în continuare PORTALÁMPARAS Y ACCESORIOS SOLERA, S.A.

 1. POLITICA PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA

PORTALÁMPARAS Y ACCESORIOS SOLERA, S.A., acordă o atenție deosebită protecției datelor cu caracter personal ale utilizatorilor serviciilor site-ului. Prin intermediul prezentei politicii de confidențialitate (sau politica de protecție a datelor personale), PORTALÁMPARAS Y ACCESORIOS SOLERA, S.A. informează utilizatorii site-urilor: http://www.psolera.com/ și http://www.solera.es/ în legătură cu utilizarea datelor cu caracter personal care se colectează prin intermediul site-ului, pentru ca aceștia să hotărască de bună voie și nesiliți de nimeni dacă doresc să furnizeze informațiile solicitate.

PORTALÁMPARAS Y ACCESORIOS SOLERA, S.A., își rezervă dreptul de a modifica această politică în scopul de a o adapta la noutățile legislative, criteriile de jurisprudență, practicile din sector sau la interesele entității. Orice modificare a acesteia va fi anunțată în timp util, astfel încât utilizatorii să îi cunoască perfect conținutul.

 • RESPONSABIL

Responsabilul de prelucrarea datelor cu caracter personal este:

PORTALÁMPARAS Y ACCESORIOS SOLERA, S.A.

cu sediul social în acest scop la adresa: Polígono Industrial Fuente del Jarro, C/ Villa de Madrid, 53 – 46988 Paterna (Valencia), Spania, telefon: (+34) 961 322 301 și adresă de e-mail: solera@psolera.com

 • SCOPUL PRELUCRĂRII

Scopul colectării și prelucrării datelor personale prin intermediul diferitelor formulare deținute de PORTALÁMPARAS Y ACCESORIOS SOLERA, S.A. și puse la dispoziția utilizatorilor este acela de a gestiona, a da curs solicitărilor de informații, a răspunde nelămuririlor, reclamațiilor, felicitărilor sau sugestiilor ca urmare a postărilor sau a oricăror servicii sau activități, acțiuni sau evenimente organizate, oferite, sponsorizate și/sau patronate de PORTALÁMPARAS Y ACCESORIOS SOLERA, S.A., precum și de a cunoaște opinia utilizatorilor, și în plus, de a gestiona solicitările de angajare, prin intermediul colectării CV-urilor, în scopul de a putea contacta persoanele interesate și de a desfășura un proces de selecție.

 • PERIOADA DE PĂSTRARE A INFORMAȚIILOR

Datele personale furnizate se vor păstra o perioadă corespunzătoare pentru a îndeplini obligațiile legale, sau până când se solicită eliminarea acestora de către persoana interesată, aceasta fiind îndreptățită să solicite acest lucru.

 • LEGITIMITATE

PORTALÁMPARAS Y ACCESORIOS SOLERA, S.A. are dreptul de a prelucra datele personale în baza consimțământului acordat de persoana interesată pentru unul sau mai multe scopuri specifice, potrivit prevederilor articolului 6.1 a) din Regulamentul general privind protecția datelor.

 • EXACTITATEA DATELOR

Pe de altă parte, pentru ca datele prezente în evidențele noastre informatice și/sau în format fizic să corespundă întotdeauna realității, acestea trebuie actualizate. Astfel, în acest scop, utilizatorul trebuie să efectueze modificările direct, dacă este posibil, sau să comunice prin intermediul mijloacelor formale cu departamentul corespunzător al PORTALÁMPARAS Y ACCESORIOS SOLERA, S.A.

 • DESTINATARI

Datele personale nu vor fi cedate, nici comunicate terților, cu excepția cazului în care acest lucru este necesar pentru derularea, controlul și îndeplinirea scopurilor menționate, în cazurile prevăzute de lege.

 • DREPTURILE UTILIZATORILOR

Cu toate acestea, persoana interesată de datele personale își va putea exercita în orice moment drepturile care îi revin, în conformitate cu Regulamentul general de protecție a datelor, și anume:

 • Dreptul de a solicita accesul la datele personale privind persoana interesată,

 • Dreptul de a solicita modificarea sau eliminarea,

 • Dreptul de a solicita limitarea prelucrării,

 • Dreptul de a se opune prelucrării,

 • Dreptul la portabilitatea datelor.

Persoana interesată își va putea exercita drepturile respective prin intermediul unei cereri însoțite de o fotocopie a documentului de identitate, cerere în care va specifica dreptul pe care dorește să le exercite și o va trimite pe adresa: PORTALÁMPARAS Y ACCESORIOS SOLERA, S.A., cu sediul social în acest scop la adresa Polígono Industrial Fuente del Jarro, C/ Villa de Madrid, 53 – 46988 Paterna (Valencia) Spania.

În cazul în care consideră că îi este încălcat dreptul la protecția datelor personale, va putea depune o reclamație la Agenția spaniolă de protecție a datelor personale (www.aepd.es).

 • MĂSURI DE SECURITATE

În sfârșit, vă informăm că PORTALÁMPARAS Y ACCESORIOS SOLERA, S.A., va adopta în sistemul său informatic măsurile tehnice și organizatorice necesare din punct de vedere legal, în scopul de a garanta securitatea și confidențialitatea datelor stocate, evitând astfel modificarea, pierderea, prelucrarea sau accesul neautorizat la acestea, ținând cont de starea mijloacelor tehnice, de costurile de aplicare, de natura, sfera, contextul și scopurile procesării, precum și de riscurile de probabilitate și gravitate variabile asociate fiecărei prelucrări.

Dacă aveți întrebări în legătură cu această politică de confidențialitate, ne puteți contacta prin trimiterea unui e-mail pe adresa solera@psolera.com

PORTALÁMPARAS Y ACCESORIOS SOLERA, S.A., 2021 ©Toate drepturile rezervate